ilmihal
Zurück

 

 

ILMIHAL SAYFALARI

 

   

   

   

                    

   


   

   

  Garip List UyesiBenim Sitem Top 100 Üyesidir Zirve100, en iyi siteler

   

  kitap2.gif (357 bytes) Fıkıh-Hukuk-Fetva kitap2.gif (357 bytes)

  DGM-Hukuk Dgm ile ilgili geniş içerikli güzel bir site.
  İtikadi ve ameli Mezhebler Sevde'nin derlediği İtikadi ve ameli mezhepler.
  Filistin Cihad Fıkhı... Ahmet Varol'dan Filistin cihad fıkhı ve stratejisi..
  İslam Hukuk Kaynak kitapları
  Fıkıh ve Hukuk
  Hayreddin KARAMAN'ın islam hukuku kitabından..
  Namaz Hocası Kabartey'in güzel bir namaz hocası çalışması.
  Emanet ve Ehliyet Yusuf Kerimoğlu...İslam Hukuku. İbadet muamelat .vs.
  Tam metin online kitap. *
  Explorer ile
  Kaza Namazı Kaza namazı ile ilgili tereddütlerle ilgili açıklama. İrfan Yücel
  İslami Kanunların Dinamizmi Kuran, Sünnet, İcma ve İçtihad. Prof.M.A.Mannan
  Ruh çağırma Ruh çağırma ve reenkarnasyon.
  Domuz niçin haram? Domuzun haram kılınma illetleri.
  İktisadi Fetvalar Ekonomi ile ilgili fetvalar. Arapça
  Hukuk ve insan hakları sitesi İnsan hakları, Türk hukuk Mevzuatı, anlaşmalar ağırlıklı güzel bir site.
  İslam Hukuku-doğuşu ve gelişimi Ahmed Hasan -Terc.H.Esen.. Hukuk tarihi. Tam metin online kitap.
  Sorular-Cevaplar Yusuf Kerimoğlu.ve Ali Demirtaş Hocanın çeşitli meselelerle ilgili fıkhi sorulara cevapları.fetvala.(Ahmet Müslim'den)
  Emanet ve Ehliyet Yusuf Kerimoğlu...İslam Hukuku. İbadet muamelat .vs.
  Tam metin online kitap. *
  netscape ile
  Güncel Fetvalar Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığının bazı güncel meseleleri için
  verdiği
  fetvalar.
  Güncel meseleler - 1 M.Esat Coşan...Fetvalar. Tam metin online kitap.
  Güncel meseleler - 2 M.Esat Coşan...Fetvalar. Tam metin online kitap.
  Namaz Hasan Yavaş.. Namaz hukuku. Tam metin online kitap.
  Saadet-i Ebediye S.Ahmet Mekki. İslam Hukuku . Tam metin online kitap.

     

  ISLAM  AHLAKI

  Ahlâkin Mahiyeti, Nevileri ve Ahlâk İlminin Kısımları
  Ahlâkın Önemi ve Arındırmaya Elverişli OIması  
  Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri  
  İlahi Görevler
  Şahsa Ait Görevler  
  Ailevi Görevler  
  İctimaî (Toplumsal) Görevler  
  İslâmda Muaşeret (Güzel Geçinme) Adâbı
  Güzel ve Çirkin Huylar

   

  ISLAMDA TEMIZLIK

  Müslümanlıkta İbadetler Taharetler   
  Suların Kısımları
  Su Artıkları Hakkında Hükümler
  Kuyular Üzerindeki Hükümler

  Din Yönünden Temiz Sayılan Şeyler

  Din Yönünden Temiz Sayılmayan Şeyler
  Temiz Olmayan Şeylerin Hükümleri
  Temizleme  Yolları

  Özürlü Kimselere Ait Bazı Meseleler

  Özrün Hükmü
  Kadınlara Ait Haller
  Hayızla İlgili Meseleler
  Nifas Haline Ait Meseleler
  Hayız ve Nifas Hallerine Ait Hükümler
  İstihaze Haline Ait Meseleler

  Abdestin Mahiyeti

  Abdestin Farzları
  Abdestin Sünnetleri
  Abdestin Edebleri
  Abdestin Duaları
  Abdesti Bozan Şeyler
  Abdesti Bozmayan Şeyler

  Mestler Üzerine Mesh Verilmesi

  Meshin Cevazindaki Şartlar
  Mesh Müddeti
  Sargı Üzerine Mesh
  Meshi Bozan Şeyler

  Gusül ve Guslü Gerektiren Haller

  Guslün Farzları
  Guslün Sünnetleri
  Guslün Vasıfları
  Gusül Etmesi Farz Olanlara Haram veya Mekruh Olan Şeyler

  Teyemmümün Niteligi ve Farzları

  Teyemmümün Sünnet Üzere Yapılması
  Teyemmümün Şartları
  Teyemmümün Etmesi Farz Olanlara Haram veya Mekruh Olan Şeyler
  Teyemmümü Bozan Haller
  Kaynak : Ömer Nasuhi Bilmen

  ISLAM ve YASANTIMIZ

  Her Müslüman İçin Öğretme ve Öğrenmenin Gerekliliği
  İslâmda Va'zın ve Öğüt Vermenin Önemi
  Mukaddesata Hürmet ve Saygı
  Din ve Muamelâtta Sözleri Kabul Edilecek ve Edilmeyecekler
  İslâmda Aile ve Akrabalık İlişkileri
  İslâmda Kazancın (Kesbin) Önemi
  Çeşitli Kazanç Yollarının Üstünlük Derecesi
  Alış-Verişin Çeşitleri ve Kâr (Kazanç) Miktarı
  İhtikârın Mahiyeti ve Hükümleri
  Ribanın Mahiyeti ve Nevileri
  İstikraz (Ödünç Alma) Meseleleri
  İslâmda Yapılması Yasak Şeyler
  Yenilip İçilmesi Helal Olan ve Olmayan Şeyler
  Yiyip İçme Miktarı ve Bunların Edebleri
  Giyilmesi ve Kullanılması Gerekli ve Caiz Olup Olmayan Şeyler
  Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri
  İslamda Eğlence ve Yarışmaların Hükmü
  İslâmda İnsanların Hayat ve Organ Dokunulmazlığı
  Hayvanlara Yumuşak Davranmanın Gereği
  İslamda Maddî ve Manevî Temizlik
  Başlıca Maddi Temizlikler
  Başlıca Manevî Temizlikler

  Kaynak : Ömer Nasuhi Bilmen´in Büyük İslam İlmihali

   

    OTUZ  IKI  FARZ   

  IMANIN ŞARTLARI

  1. Allah Teala'ya inanmak 
  2. Allah'ın meleklerine inanmak 
  3, Allah'ın kitaplarına inanmak 
  4. Allah'ın peygamberlerine inanmak 
  5.Ahiret gününe inanmak 
  6. Kader ve kazaya inanmak 
   

  NAMAZIN FARZLARI

  Dışındakiler : 
  1. Hadesten taharet 
  2. Necasetten taharet 
  3. Setr-i avret 
  4. İstikbal-i kıble 
  5. Vakit 
  6. Niyet 

  İçindekiler :
  1. İftitah tekbiri 
  2. Kıyam 
  3. Kıraat 
  4. Rukü 
  5. Sücud 
  6. Kade-i ahire
   

  İSLAMIN ŞARTLARI

  1. Kelime-i şehadet getirmek 
  2. Namaz kılmak 
  3. Oruç tutmak 
  4. Zekat vermek 
  5.Hacca gitmek 
   

  ABDESTİN FARZLARI

  1. Yüzü yıkamak 
  2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak 
  3. Başının dörtte birini meshetmek 
  4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak

   

  GUSLÜN FARZLARI

  1. Ağıza dolu dolu su vermek 
  2. Buruna dolu dolu su vermek 
  3. Bütün bedeni yıkamak 

   

  TEYEMMÜMÜN FARZLARI

  1. Niyet etmek 
  2. Temiz toprağa vurup yüzü ve kollar

   

   

   

  ORUÇ

  Orucun Mahiyeti
  Orucun Nevileri
  Oruçların Farz ve Vacib Olmasındaki Sebepler
  Orucun Meşru Olmasındaki Hikmet
  Oruçlu İçin Müstahab Olan Şeyler
  Orucun Şartları
  OrucunVakti
  Ramazan Hilâli İle Diğer Hilâllerin Sübutu
  Oruçlara Ait Niyetler
  Oruçlu İçin Mekruh Olan ve Olmayan Şeyler
  Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler
  Kaza Edilmesi Gereken ve Gerekmeyen Oruçlar
  Keffareti Gerektirmeyen Oruçlar
  Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler
  Keffaretin Mahiyeti ve Nevileri
  Oruç Keffareti
  Yemin Keffareti
  Yeminin Mahiyeti ve Yemin Sayılıp Sayılmayan Şeyler
  Kasem Suretiyle Olan Yeminin Nevileri ve Hükümleri
  Yemine Dair Çeşitli Meseleler
  Nezrin Mahiyeti ve Nevileri
  Nezrin Şartları
  Belirli ve Belirsiz, Mutlak ve Muallak Adaklar
  İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
  İtikâfın Şartları
  İtikâfın Edebleri
  İtikâfa Dair Bazı Meseleler
  İtikâfı Bozan ve Bozmayan Şeyler
  Kaynak: Ömer Nasuhi Bilmen

   

  ZEKAT

  Zekâtın Mahiyeti
  Zekâtın Teşriî Hikmeti
  Zekâtın Farz Olmasının Şartları
  Zekâtın Sıhhâtının Şartı
  Zekata Bağlı Olan Mallar
  Zekâta Bağlı Olmayan Mallar
  Ehli Hayvanlara Ait Zekâtlar
  Ticaret Mallarının Zekâtı
  Altın ile Gümüşün Zekâtı
  Kâğıt Paralarla Banknotların Zekâtı
  İstenen Borç Paraların Zekâtı
  Arazi Ürünlerinin Zekâtı
  Madenlerin ve Definelerin Zekâtı
  Zekâtı Ödeme Yolları
  Zekâtın Verileceği Yerler
  Kimlere Zekât Verilir, Kimlere Verilmez?
  Fitre Sadakası
  Kaynak: Ömer Nasuhi Bilmen

  RİBÂ (FÂIZ)

  KURAN-I KERİM`DE
  HADİSLER`DE
  FETVALAR`DA
    ALIŞVERİŞTE VADE FARKINI AKLEMEK CAİZ MİDİR?
    BANKA REKLAMI VE MASON DANIŞMAN
    BEDELLERİ AÇISINDAN ALIŞ-VERİŞ ŞEKİLLERİ
    BİR SİGORTA ŞİRKETİ KURMAK ARZUSUNDA BULUNAN MÜSLÜMANLAR HANGI ŞARTLARA RİAYET EDECEKLERDİR?
    BORÇ
    BORÇLARDA ENFLASYON
    BORCU DÖVİZE ÇEVİRME:
    BÜYÜK GÜNAHLARDAN BAZILARI
    DAR-I HARP'TE FAİZ:
    DARÜ'L-HARB VEYA DARÜ'L-KÜFÜR OLAN BİR ÜLKEDE BİR MÜSLÜMAN GAYR-I MÜSLİMDEN VEYA BANKALARINDAN FAİZ ALMASI CAİZ MİDİR?
    DARÜ'L-HARB,DARÜ'L-İSLAM'A VE DARÜ'L-İSLAM, DARÜ'L-HARB'E NASIL DÖNÜŞÜR?
    DOLAR FARKI VE FAİZ
    DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİL
    EMEKLİLİK MAAŞI ÜZERİNE FAİZ EKLENDİĞİ İÇİN HELAL MI DEĞİL Mİ?
    ENFLASYON KARŞISINDA PARANIN DEĞER KAYBINI, FAİZ HADLERİNİ UYGULAYARAK KARŞILAMAK CAİZ MİDİR?
    FAİZ PARASINDAN İKRAM:
    FAİZ PARASININ VERİLECEĞİ YER:
    FÂİZSİZ EKONOMİ
    FAİSIZ FİNANS KURUMLARI
    FAİZSİZ FİNANS KURUMLARI-2
    GAYRİ MÜSLÜMLE ORTAKLIK KURMAK
    HARAM MALDAN İKRAM
    HARAM PARA İLE TAHSİL
    HAYAT SİGORTASI:
    HÎLE-İ ŞER'İYYE
    HİSSE SENEDİ ALIM-SATIMI:
    İKTİSAD
    KÂR
    KDV (KATMA DEĞER VERGİSİ)
    KONUT KREDİSİ
    KUMAR, FAİZ VE MEYHANE İŞLETMECİLİĞİ GİBİ MEŞRU OLMAYAN VASITALARLA ELDE EDİLEN MALLARIN ZEKATLARI VERİLİR Mİ VE BU PARALARLA HAC FARİZASI YERİNE GETİRİLEBİLİR Mİ?
    MEŞRÛ
    SENET, BONO VE ÇEK SATMAK VEYA SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?
    SERBEST PİYASADAN, BANKA FİYATINDAN BİRAZ YÜKSEK FİYATA DÖVİZ ALMAK CAİZ MİDİR?
    SÜNNI BIR HANIM ALEVI BIR KİMSE ILE EVLENEBILIR MI?
    TAHRÎMEN MEKRUH
    TAHVİL
    TASARRUFU TEŞVIK FONU FAIZI:
    VADE FARKI
    YAŞAM SIGORTASI
  A  
   

  KURBAN

  Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti
  Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması
  Kurbanın Kesilme Vakti
  Kurbanın Eti ve Derisi Üzerine Yapılacak Şeyler
  Akîka Kurbanı
  Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri
  Zebh (Boğazlama) İşlemi
  Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar
  Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Etleri Yenir veya Yenmez
  Meytenin Mahiyeti ve Hükmü
  Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu
  Nelerle Av Yapılır?
  Av Hayvanında Aranılan Şartlar
  Avla İlgili Çeşitli Meseleler
  Kaynak:Ömer Nasuhi Bilmen

   

  HACC BAHSI

   

  HACC'IN TARİFİ VE ÖNEMİ

   

   

   

  HACCIN VÜCÛBUNUN ŞARTLARI

   

   

   

  HACCIN EDÂSI'NIN ŞARTLARI

   

   

   

  HACCIN EDASININ SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

   

   

   

  HACCIN FARZLARI
  HACCIN VACİBLERİ
  HACCIN SÜNNETLERİ
  HACCIN EDEBLERİ

   

   

   

  MİKATLAR (İHRAM'A GİRME YERLERİ)

   

   

   

  İHRAM'A GİRMEK

   

   

   

  İHRAM'A GİREN KİMSENİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

   

   

   

  HACC İBADETİ NASIL EDA EDİLİR?

   

   

   

  HACC-I KIRAN

   

   

   

  HACC-I TEMETTÛ

   

   

   

  UMRE'NİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

   

   

   

  HACC VE UMRE İÇİN İHRAM'A GİREN KİMSENİN CiNAYETLERi

   

   

   

  İHSAR (HACC'DAN MENEDİLMEK VEYA GERİ KALMAK)

   

   

   

  KENDİ YERİNE BAŞKASINI HACCA GÖNDERMEK

   

   

   

  HACC VASİYYET ETMEK

   

   

   

  HEDYİN TARİFİ VE MAHİYETİ

   

   

   

  RESÛL-İ EKREM (sav)'İN KABRİNİ ZİYARET ETMEK

   

   

   

  KURBAN'IN TARİF VE MAHİYETİ

     
    HAC REHBERi
     
    HAC YOLUNDA
     
    HAC ARAFAT
     
    HAC DÖNÜSÜ

   

   

   

  Dipnotlari

    Yusuf Kerimoglu (islam ilmihali)

   

   


  Datenschutzerklärung
  Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
   
  Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
  Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!